Please wait...

Software voor bedrijfsartsen, arbodiensten, artsenorganisaties of bedrijven met een interne arbodienst. Krijg naast een compleet proces volgsysteem ook de middelen om uw processen rond verzuim, arbo en gezondheid optimaal in te richten, uit te voeren en te volgen.

Zo heeft u meer tijd om te doen waar het u echt om gaat.

Voordelen van FLOW-IT

Voor de Bedrijfsarts

De bedrijfsarts krijgt relevante taken/activiteiten aangeboden vanuit FLOW-IT en de bedrijfsarts dient deze op te volgen. Hierdoor weet u zeker dat er geen stappen ontbreken in uw werkproces en dat uw dossiers compleet worden afgeleverd bij het UWV. De opdrachtgever denkt met u mee in het opvolgen van taken.

Als Arbodienst & Artsenorganisatie

De Arbodienst integreert haar eigen verzuimbeleid en protocollen rondom de Wet Verbetering Poortwachter en voldoet toch aan de wettelijke verplichtingen. Binnen FLOW-IT worden taken en activiteiten verdeeld onder uw medewerkers en/of interne teams. Dit bevordert een efficiënte workload. Overdracht, samenwerking en communicatie rondom de werkprocessen en dossiers staan daarbij centraal.

Voor de Interne Arbodienst

Bij FLOW-IT staan overdracht, samenwerking en communicatie rondom de werkprocessen en dossiers centraal. Vanuit FLOW-IT kan u verschillende modules aanroepen om taken uit te voeren, die na de actie afgevinkt worden in de flow. Ondersteuning bij actuele wet- en regelgeving zoals WVP, WIA/WGA , zwangerschap, adoptie en orgaandonatie.

Kort samengevat

Ondersteuning bij actuele wet- en regelgeving

Linkt automatisch ziekmelding aan wetgeving en bijhorende taken

Eigen verzuimbeleid en protocollen integreerbaar

Denkt mee
door tijdige
taakmelding

Toegang tot actuele UWV documenten via invulwizard

Lopen uw processen soepel?

Productinformatie

Met de FLOW-IT module bouwen we een workflow voor u die voldoet aan zowel wettelijke standaarden als aan uw eigen wensen. U krijgt naast een compleet proces volgsysteem de middelen om uw processen rond verzuim, arbo en gezondheid optimaal in te richten, uit te voeren en te volgen. Processen in FLOW-IT zijn opgebouwd uit subprocessen, taken en activiteiten. Taken en activiteiten zijn rolgebonden en overdraagbaar naar collega’s.

Verzuim- en preventieprocedures zijn vaak kennisintensief, omdat ze gebonden zijn aan privacy- en arbeidswetgeving. De snel veranderende procedures van het UVW, waarmee uw professionals rekening moeten houden, maken deze uitdaging compleet. Indien u deze kennisintensieve processen centraal en geüniformeerd wilt aansturen biedt FLOW-IT een passende oplossing.

FLOW-IT  biedt ook keuzegestuurde oplossingen voor:

  • Registratie ziekmelding en uitvoering verplichte WVP taken
  • Uitvoering contactmomenten en frequent-verzuimgesprekken
  • Opstelling UWV documenten
  • Dossiervorming (medisch en niet-medisch)
  • Opvraging en registratie medische informatie
  • Ondersteuning actuele wet- en regelgeving (WVP, WIA/WGA , zwangerschap, adoptie en orgaandonatie)

Heeft u interesse?