Please wait...

Veiligheid boven alles

Bewaartermijnen

Op basis van de “Wet Bescherming Persoonsgegevens” mogen wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wij respecteren de wettelijke bewaartermijnen voor medische dossiers, re-integratiedossiers, ERD dossiers en WGA dossiers.

Privacy

Het spreekt voor zich dat we de nodige aandacht besteden aan privacy en data protection. Een paar principes uit de nieuwe Europese wetgeving (GDPR), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, dragen we hoog in het vaandel, nl. transparantie, keuzevrijheid en vertrouwen.

ISO27001

ISO 27001 is een behaald certificaat met betrekking tot informatiebeveiliging. Hierin staat hoe we procesmatig met het beveiligen van informatie omgaan. Dit heeft als doel de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen een organisatie zeker te stellen.

ISO27001

Two factor authentication

Wij maken gebruik van 2FA. Dit is een methode van authenticatie waarbij je twee stappen doorloopt om ergens toegang tot te krijgen. De eerste stap is vaak het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord. De tweede stap is bijvoorbeeld een sms met een in te voeren code.

Encryptie

Wij hanteren encryptie (versleuteling) om bepaalde informatie onherkenbaar te maken. Zo voorkomen we dat onbevoegden data bekijken of gebruiken. Dit in het bijzonder tijdens de verzending of wanneer we data opslaan op een draagbaar magnetisch medium.

Talend

Talend is een leverancier van software integratie. Het biedt o.a. software voor data integratie, databeheer, datakwaliteit, datavoorbereiding en integratiesoftware en -diensten voor bedrijfsapplicaties. 

Oracle APEX

Oracle Application Express is een software ontwikkelingsomgeving gebaseerd op en sinds versie 11g integraal onderdeel van de Oracle database. Met Oracle APEX heb je een korte ontwikkelcyclus voor je webapplicaties. De schaalbaarheid is bijna gelijk aan die van de onderliggende database: het framework zelf veroorzaakt slechts 0,04 seconden overhead toe aan een pagina-aanvraag. De efficiëntie van de onderliggende queries bepaalt dus grotendeels de responsetijd.