Please wait...

ISO27001

Software die Nederland beter maakt

Vernieuwend denken, maximale service en optimale beveiliging,
dàt is waar onze preventie- en verzuimsoftware voor staat.

Maximale ondersteuning in het minimaliseren van verzuimkosten,
dàt is de kracht van onze preventie- en verzuimsoftware.

Meedenkers in preventie en verzuim

Onze preventie- en verzuimsoftware is ontstaan vanuit een passie voor techniek waarbij de medewerker centraal staat. Met Compasity kies je voor moderne software, bestaande uit verschillende producten, afhankelijk van jouw specifieke behoefte. Vernieuwing maakt ons blij: linksom of rechtsom, overal is een oplossing voor. Wij staan voor goede service, want wij zijn pas content als jij dat bent.

Veilig en vertrouwd

Wij houden van persoonlijk contact. Dit doen we via open en eerlijke communicatie . Je kan op ons vertrouwen, zowel in de relatie als ten aanzien van je data.

Innovatief

We sleutelen continu aan ons product, door wijzingen in wet- en regelgeving, maar ook door ontwikkelingen in de markt. We grijpen elke kans tot vernieuwing aan.

Passie voor het vak

Een klant zien we graag als partner. We houden van samen werken en leren graag van je. Met jouw input en onze vakkennis komen we samen tot een sterk product.

Servicegericht

Hoe druk het ook is, wij maken tijd voor jou. We luisteren naar jouw verhaal, want samen kom je verder. We zoeken naar verbinding: met je bedrijf, met jou, met je gebruikers.

Onze oplossingen

Betaal enkel voor wat je nodig hebt en vervang geen bestaande systemen die het nog prima doen. Door de modulaire opbouw van onze verzuimoplossing neem je enkel af waar jij behoefte aan hebt. Dat was het uitgangspunt bij het bouwen van onze preventie- en verzuimsoftware. Naast onze producten hebben we dus ook gekeken waar we meerwaarde kunnen bieden aan het bestaande IT-landschap en dat is door koppelingen en integraties.

PLANIT

Plannen moeizaam?

PLANIT maakt het mogelijk om in één oogopslag beschikbaarheid van de arts te zien, afspraken in te plannen, uitnodiging te versturen en te factureren. Zo heb je snel een duidelijk beeld van je planning.

VERZUIMCOACH

Verzuimdossier op orde?

Met VERZUIMCOACH beschik je steeds over de meest actuele documenten en procedurevoorschriften van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) en voorkom je loonsancties.

MEDISCH PORTAAL

Voldoen aan wetgeving?

MEDISCH PORTAAL verzamelt alle medische dossiers van werknemers op één centrale plek voor de bedrijfsarts. Ook de werknemer heeft via een eigen portaal veilige toegang tot z’n medisch dossier.

CONNECTIT

Verzuimkoppelingen lastig?

CONNECTIT is een “digitaal postkantoor” dat berichten uitwisselt met externe software en databases. De uitgewisselde berichten worden inhoudelijk beoordeeld, veilig verwerkt en gegarandeerd afgeleverd.

Onze gebruikers

Onze verzuimsoftware wordt gebruikt door diverse partijen, met voor iedereen eigen voordelen

Arbodiensten

Snel en efficiënt afspraken inplannen aan de hand van een handig overzicht van beschikbaarheden en (voorkeurs)locatie van bedrijfsartsen. Alle dossiers direct digitaal bij de hand in 1 applicatie. Rapportages rechtstreeks in applicatie maken en bewaren.

Wie gebruikt onze software?

Elke werknemer wordt weleens ziek. Als arbodienst, artsenorganisatie, werkgever of verzekeraar wil je het verzuimproces zo goed mogelijk begeleiden. Bovendien wil elke gebruiker de verzuimbegeleiding op z’n eigen manier kunnen inrichten. Compasity software heeft voor al die verschillende gebruikers een oplossing.

Arbodiensten

Je wilt de werkgever zo veel mogelijk helpen met een goed arbo- en verzuimbeleid. Een sterke samenwerking tussen verzuim- en casemanagers, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, werkgever en werknemer is cruciaal bij verzuimmanagement. Innovatieve preventie- en verzuimsoftware die je complete dienstverlening ondersteunt, beheert en bewaakt, is hierbij niet meer weg te denken.

totaaloplossing, alles in 1
integratie met bestaande pakketten
optimale samenwerking door hele keten

Artsenorganisaties

Als artsenorganisatie wil je werkgevers goede ondersteuning bieden bij preventie, verzuimbegeleiding en reïntegratie. Hierbij is het belangrijk om snel en efficiënt bedrijfsartsen in te inschakelen. Met intuïtieve preventie- en verzuimsoftware maak je het werk van de bedrijfsartsen een stuk lichter. Alle dataverwerking voldoet aan wet- en regelgeving, waarbij alle data veilig op één plek staat en op elk moment online beschikbaar is.

volledige planagenda en back-office
borging medische en niet-medische data

Werkgevers

Als werkgever heb je graag gezonde en gemotiveerde medewerkers. Als er toch een medewerker ziek wordt, wil je dat die zowel tijdens het verzuimproces als bij de re-integratie zo goed mogelijk begeleid wordt. Elke werkgever is erbij gebaat dat het totaalproces rond verzuimmanagement goed geregeld is. Dat gaat van processen en afspraken tot gebruiksvriendelijke software die ontzorgt en snel inzicht geeft.

ondersteuning eigen regie model
koppeling Arbodienst en/of Artsenorganisatie

Verzekeraars

Werkgevers die een ziekteverzuimverzekering hebben afgesloten dekken hiermee financiële risico’s bij langdurig verzuim af. Als verzekeraar wil je wel de schadelast beheersbaar houden en inzicht hebben in zowel de directe verzuimkosten als de bijkomende kosten. Dan helpt het als je beschikt over duidelijke rapportages en een administratie digitaal goed afgestemd is met andere partijen in de keten.

direct inzicht door rapporten
koppeling met Arbodiensten

Ons favoriete antwoord is JA!

3 Kantoren
6 Software Modules
10 Fulltime developers

Nieuws van de dag: over wat reilt en zeilt in de wereld van preventie en verzuim.

Arbo Anders kiest bewust voor de preventie- en verzuimsoftware van Compasity.

ArboAnders heeft meer grip op preventie en verzuim met de software van Compasity

ArboAnders is een arbodienstverlener, een partner in de brij van regels en wetgeving rondom (ziekte)verzuim. Gewoon een arbodienst, maar dan anders. Gewoon en Anders, twee woorden die lijnrecht tegen over elkaar staan. Als je anders bent, ben je niet gewoon… Toch? Anders is ook verschillend zijn en op een andere wijze iets doen. Voor ArboAnders betekent ‘anders’ net even een stapje meer doen, voor hun klanten en voor elkaar. Ze gaan niet tegenover je, maar juist naast je aan tafel zitten. Ze denken mee, maar houden natuurlijk wel de wetgeving in hun achterhoofd. Ze houden van gewoon, eenvoudig en simpel, waarbij ze altijd streven naar het best mogelijke. Het leveren van de beste kwaliteit is voor hen heel gewoon, daar zijn ze voor.

Laatste nieuws

Over ons

Meer te weten komen over Compasity?
Wil je weten wie we zijn? Wat onze waarden zijn?
Of er een vacature voor jou is?