Please wait...

Oracle Cloud

Waarom naar de cloud?
iAdvise groep is Oracle Platinum Partner en dè referentie voor Oracle APEX consultancy
in Nederland en België. Vanuit deze technische kennis hebben wij de Compasity modules ontwikkeld. We hebben bewust gekozen voor de beste oplossing in de markt wat betreft performance en security.

Waar we in het verleden vooral werkten met lokale installaties van onze software, hebben we in 2015 besloten om de stap naar de cloud te maken. Bij het maken van deze beslissing ging het ons om:

 • Kostenplaatje: in de cloud betaalt u alleen voor wat er werkelijk wordt gebruikt. We laten dit in het à la carte systeem ook echt terugkomen: we rekenen af per dossier, per afspraak, per enquête of een combinatie daarvan.
 • Security: in de Oracle Cloud zijn we verzekerd dat de omgevingen altijd up-to-date zijn qua patch niveau en hoeven we ons nooit zorgen te maken om veiligheidsrisico’s.
 • Kwaliteit: in de Cloud ontzorgen we zowel u als onze eigen organisatie. We nemen de infrastructuur van Oracle af als ware het water: het is er altijd en het is stabiel.
 • Locatie: wij garanderen dat al uw data veilig in Nederland is opgeslagen.


Pay-per-use
Wij hanteren een pay-per-use constructie op medewerkersniveau. Naarmate u meer afneemt, nemen ook de kosten toe. Neemt het gebruik af, dan nemen ook de kosten af.

Innovatief en wendbaar
Oracle Cloud is een brede en geïntegreerde openbare cloud, die first class services biedt voor ‘software as a service’ (SaaS), ‘platform as a service’ (PaaS) en ‘infrastructure as a service’ (IaaS). Bovendien kunt u Oracle Cloud ook in uw eigen datacenter opnemen. Met Oracle Cloud werken organisaties innovatiever en is de wendbaarheid van het bedrijf groter. De kosten verlagen en de IT wordt minder complex.

Modulaire opbouw

Het platform voorziet in een modulaire opbouw. Zowel bestaande als nieuwe systemen zien we als technische componenten (modules) die op een generieke en marktconforme wijze over het platform met elkaar communiceren.

grafische weergave compasity platform

Systeempakketten
Daarnaast biedt het modulaire systeem de mogelijkheid om systeempakketten samen te stellen. Afnemers die geïnteresseerd zijn in een verzuimsysteem gecombineerd met de artsenagenda kunnen deze afzonderlijk, maar ook in combinatie afnemen, waarbij de communicatie tussen deze systemen wordt gegarandeerd. Dit heeft als voordeel dat we snel en flexibel een verzuimsysteem in de markt zetten dat anders is qua benadering, maar behoefte heeft aan dezelfde ICT ondersteuning. Achter de schermen gebruiken we dezelfde techniek en hetzelfde uitwisselplatform.

Platform verzuimsysteem
Om te beginnen starten we met de vernieuwing van het verzuimsysteem, inclusief de aansluiting op het integratieplatform. Een overheidsinstelling bijvoorbeeld, dat meer zaken in eigen regie wil uitvoeren, heeft behoefte aan dossiervorming en ondersteuning van de Wet Verbetering Poortwachter. Hiervoor willen ze gebruik maken van het aangesloten platform verzuimsysteem.

Doxxy

Eenvoudig documenten te genereren
Momenteel bestaan er weinig betaalbare producten voor het genereren van Microsoft Word & PDF documenten op basis van gegevens uit een Oracle database. Tools zijn vaak duur, vereisen een ingewikkelde installatieprocedure of zijn moeilijk in gebruik. Dankzij Doxxy, een oplossing geschreven in puur PL/SQL, is het vanaf nu wel mogelijk om eenvoudig documenten te genereren vanuit een Oracle database.

APEX
De front-end voor het beheren van je metadata, zoals het selecteren van je data of het opladen van de templates, is gemaakt in Oracle Application Express (APEX). Bovendien zijn er al heel wat reporting functionaliteiten in opgenomen, aangevuld met interessante nieuwe features.

DOCX, PDF en CSV documenten
Brondocumenten (templates) worden door de gebruiker opgemaakt en opgeladen. Hieruit worden op een eenvoudige en snelle manier Word, PDF en CSV-documenten gegenereerd waarin gegevens vanuit de Oracle database worden samengevoegd. Het is een eenvoudige tool waarmee je, zonder een omslachtige installatieprocedure, onmiddellijk aan de slag kunt.

Jumpstart

Jumpstart is een framework voor het ontwikkelen van Oracle APEX-toepassingen. Dankzij Jumpstart krijg je op een efficiëntere manier toegang tot een groot aantal basis functionaliteiten en kan je sneller van start met de ontwikkeling van je APEX-toepassingenDoor gebruik te maken van Jumpstart krijgt de productiviteit van de ontwikkelaar een enorme boost.

Wat is inbegrepen?

 • Gebruikersbeheer en dynamisch rechtenbeheer
 • Login mechanisme
 • Applicatie-parametrisatie
 • Generiek systeem voor het beheer van referentiedata
 • Beheer van systeemboodschappen
 • Error-afhandeling en debugging
 • Ingebouwd mailmechanisme en beheer van zelf gedefinieerde e-mailtemplates
 • Advanced job scheduling (realtime en batch jobs)
 • Meertaligheid
 • Aantrekkelijke layout dankzij het iAdvise APEX Bootstrap Theme
 • Toegankelijk voor desktop en mobiele toestellen (responsive)
 • Eenvoudig aan te passen aan jouw huisstijl
jumpstart-logo

Data integratie

Compasity heeft gekozen voor de data integratie oplossingen van Talend. Talend biedt krachtige data integratie in een open en schaalbare architectuur om de waarde ervan te maximaliseren voor uw bedrijf. Als onderdeel van de Talend Data Fabric biedt Talend Data Integration software de verenigde instrumenten om al uw data te integreren, reinigen, maskeren en profileren, zodat u gegevens sneller kan omzetten in beslissingen. De ontwikkeling en implementatie verloopt 10 keer sneller, uw metadata worden gesynchroniseerd, u levert een self-service data voorbereiding voor iedereen en ontvangt telkens de laatste functionaliteiten.

Enterprise Service Bus (ESB)

Met behulp van state-of-the-art-technology  wordt er Enterprise Service Bus technologie geïmplementeerd die voldoet aan alle technische communicatie eisen.

Architecturale softwareconstructie
Een enterprise service bus (ESB) is een architecturale softwareconstructie (pattern) waarmee de communicatie tussen de afnemers van diensten (“service”) en aanbieders vereenvoudigd wordt. De ESB biedt hiervoor in overeenkomst met de aanvrager een interface aan. Dit kan een webservice zijn, maar ook een SMTP (e-mail) interface. Aan de kant van de aanbieder zal de ESB via die interface communiceren. Zo kan het dus zijn dat een aanvrager van een dienst op een compleet andere wijze met de ESB communiceert dan de ESB met de aanbieder.

Customer services
De customer services kunnen allemaal op dezelfde manier communiceren met de ESB. De ESB vertaalt het bericht naar het juiste berichttype en stuurt het door naar de juiste producer-service. Door de toevoeging van de ESB-component binnen een software architectuur kan de wijze waarop service aanvragers communiceren met service aanbieders gestandaardiseerd worden. Er is immers alleen een afspraak tussen de ESB en de aanvrager of aanvragers die van dezelfde service gebruikmaken.

Transformatie 
Het is de taak van de ESB om de informatie die binnenkomt bij een aanvraag en daarbij behorende informatie op de juiste wijze te vertalen (transformeren) naar het formaat dat de service aanbieder verwacht.

Aflevering
De ESB-component is verantwoordelijk voor het op de juiste plaats afleveren van een aanvraag, dus bij de juiste aanbieder(s) van services. Binnen de afhandeling van deze aanvragen zorgt de ESB verder voor de afhandeling van fouten en het eventueel prioriteren van de aanvragen. Met andere woorden: welke aanvraag moet eerst afgehandeld worden, etc. Dit geheel van aanvraag afhandelen en de controles die hierbij komen kijken wordt aangeduid als orkestratie van serviceaanvragen.

Beveiliging 
Een volgend aspect van een ESB-component is de beveiliging van aanvragen en de gegevens die hiermee gemoeid zijn. Hierbij gaat het dus naast het beveiligen van het communicatiekanaal (bijv. een beveiligde webservice via HTTPS) ook om wie een service mag aanvragen.

Monitoring
Een laatste veel voorkomende taak van een ESB-component is het monitoren van de aanvragen en het opslaan statistische gegevens. Bijvoorbeeld: hoe vaak wordt een service aangeroepen, hoe vaak gaat dit fout of juist goed en hoe lang duurt een aanvraag? Op basis hiervan kan later gerapporteerd worden, maar ook direct gereageerd indien binnen de orkestratie van een aanvraag een service aangeroepen wordt die een foutafhandeling uitvoert. Binnen monitoring valt ook het controleren op vooraf gestelde SLA’s voor een service, die in de ESB gedefinieerd zijn, met acties indien een SLA niet gehaald wordt.

In het kort de kenmerken van een ESB op een rij:

• “bemiddelt” tussen service aanvragers en service aanbieders
• zorgt voor standaardisatie van de communicatie met service aanvragers
• handelt de transformatie van gegevens tussen aanvrager en aanbieder af
• orkestreert de afhandeling van aanvragen en het doorsturen naar aanbieders
• monitort de serviceaanvragen en rapporteert over het gebruik van aanvragen
• zorgt voor beveiliging van het transport

ISO 27001 Informatiebeveiliging

Informatie is een waardevol eigendom dat uw bedrijf kan maken of breken. Wanneer u informatiebeveiliging op de juiste wijze waarborgt, kunt u vol vertrouwen zaken doen. ISO 27001, onderdeel van de ISO 27000-serie, is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS). Dit managementsysteem voor informatiebeveiliging biedt u de vrijheid om te groeien, te innoveren en om uw klantenbestand verder uit te breiden, in de wetenschap dat al uw vertrouwelijke gegevens daadwerkelijk vertrouwelijk blijven. Aan de hand van onze ISO 27001-certificering kunt u aantonen dat uw ISMS voldoet aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging.

iso27001

Two-factor authentication

Dubbele authenticatie (ook bekend als TFA) is een methode die de identiteit van een gebruiker bevestigt aan de hand van een combinatie van twee componenten. Two-factor authentication is een soort van multi-factor authentication.

Beter beveiligen
Two Factor Authentication (TFA) is een manier om je online accounts beter te beveiligen. Naast het wachtwoord bij je account voer je met TFA een extra code in die je genereert via een voor jouw persoonlijk apparaat. TFA is een authenticatieproces waar twee factoren nodig zijn om je als valide gebruiker te herkennen

Iets wat ‘weet’ – Dit is je wachtwoord, pincode, toegangszin of een vergelijkbare code.
Iets wat je ‘hebt’ – Hierbij kun je denken aan een app, smartcard, een pas, een gsm, etc.

Extra code of tekst
TFA werkt op elke site volgens vrijwel hetzelfde principe: Na het geven van je loginnaam en wachtwoord moet je een extra code of tekst invoeren die je via een app als authenticator of via SMS ontvangt. Pas na invoeren van deze extra code krijg je toegang tot het beveiligde deel van de site.

Sms of smartphone app
Steeds meer web diensten maken gebruik van TFA om toegang beter te beveiligen. Hierbij maken ze gebruik van een sms of smartphone app om een extra code te genereren die je moet invoeren.