Please wait...

AVG

De AVG: Aanmerkelijk Vertroebeld Gezichtsveld voor arbodiensten?

  • 0

De arbowereld worstelt aardig met de gevolgen van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’, kortweg de AVG. Volgens de nieuwe privacy richtlijnen mag je gegevens van gezonde medewerkers niet meer delen. In deze blogpost gaan we in op het ‘Aanmerkelijk Vertroebeld Gezichtsveld’ wat door de AVG is ontstaan. En we leggen uit hoe je toch tot ‘Altijd Vertrouwde Gegevensuitwisseling’ komt.

AVG: Aanmerkelijk Vertroebeld Gezichtsveld

Wat is er aan de hand? Als onderdeel van hun dienstverlening maken arbodiensten overzichten en rapportages voor werkgevers. Om dat te kunnen doen, hebben zij toegang nodig tot de gegevens van alle medewerkers. Dat kan nu niet meer, want als arbodienst mag je enkel nog zicht hebben op medewerkers met een zorgvraag. Populair gezegd: zieke medewerkers. Volgens de AVG moet er namelijk sprake zijn van doelmatigheid, oftewel een gegronde reden om informatie vast te leggen. En vanuit de kernfunctie van de arbodienst geredeneerd, is dat enkel van toepassing op zieke werknemers.

De gevolgen van de AVG voor arbodiensten

Voor arbodiensten wordt het nu een stuk lastiger om inzicht te krijgen in het algemene welzijn van medewerkers. Doordat bepaalde informatie niet meer direct beschikbaar is, worden rapportages minder nauwkeurig. Terwijl een arbodienst juist wil adviseren en inzichten verschaffen over actuele ontwikkelingen in ziekteverzuim, trends en benchmarks tegenover branchegenoten.

Ook op financieel vlak liggen er uitdagingen op de loer. Het afrekenen van de arbodienstverlening gebeurt immers vaak op basis van het totale aantal medewerkers per bedrijf.

AVG: Aanleveren Van Gegevens

Gelukkig is er een oplossing om alle noodzakelijke gegevens alsnog beschikbaar te krijgen. Dit lukt namelijk door een nauwe samenwerking tussen drie partijen: arbodienst – werkgever – Compasity. Via een verwerkersovereenkomst en contract met de werkgever kunnen (en mogen) wij privacygevoelige informatie binnen onze systemen vastleggen en beheren. Door onze samenwerking met de werkgever is de ‘doelmatigheid’ van deze gegevensverwerking geborgd. Vervolgens bezorgen wij als een soort HRM-toepassing de gegevens van werknemers geanonimiseerd aan de arbodiensten voor analyse en rapportages. Uiteraard is er een strikte scheiding tussen de systemen van de arbodienst en de Compasity software. Zo zorgen we ervoor dat alleen informatie wordt uitgewisseld die nodig is voor het goed functioneren van de arbodiensten.

De missing link: CONNECTIT

Dit doen we via CONNECTIT, onze oplossing voor een naadloze integratie tussen applicaties. Arbodiensten gebruiken CONNECTIT om data vanuit het personeelssysteem van een werkgever in hun systeem te laden wanneer een zorgvraag binnenkomt. Specifiek voor de AVG gebruiken we deze oplossing in combinatie met het gestructureerd anonimiseren van persoonsgegevens. Omdat we onze oplossingen op basis van Oracle technologie bouwen, maken we hiervoor gebruik van standaard Oracle functionaliteit.

AVG: Altijd Vertrouwde Gegevensuitwisseling

Hiermee bieden wij een concrete en direct inzetbare oplossing voor een actueel probleem. Door het delen van geanonimiseerde data doen alle partijen goed hun werk en heeft iedereen een correct inzichtAdministratieve processen van de arbodienst vinden voortgang en ook preventieve geanonimiseerde zorgvragen worden behandeld.

Wil je meer weten over ‘Altijd Vertrouwde Gegevensuitwisseling’ waarmee je wel voldoet aan de AVG? Neem dan contact op met Compasity!

 

Leave a Comments

 

Your email is safe with us.
*
*